slide
AQUARIUS GEODEZJA
slide
KAROL SIEMIENIEC


Oferujemy Państwu usługi:

 • mapy do celów projektowych
 • wytyczenia budynków, obiektów budowlanych
 • wytyczenia przewodów sieci uzbrojenia terenu
 • pomiary powykonawcze budynków
 • inwentaryzacje powykonawcze przyłączy i przewodów
 • wznowienia, wyznaczenia granic
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • podziały nieruchomości
 • regulacje (badanie) stanów prawnych nieruchomości
 • mapy do zasiedzeń
 • wyrysy i wypisy z operatu ewidencji gruntów i budynków
 • inwentaryzacje zieleni
 • projekty nasadzeń zastępczych
 • prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

 

Powyższe usługi konieczne są przy:

 • budowie domu lub innego obiektu
 • wytyczeniu budynku lub innego obiektu budowlanego czy zaprojektowaniu mediów (gaz, prąd, woda itp.)
 • dokonaniu odbioru po zakończeniu budowy
 • wyznaczeniu przebiegu granicy i położenia znaków granicznych
 • podziale działki
 • określaniu stanu prawnego swojej nieruchomości
 • określaniu faktycznej powierzchni działki
 • założeniu księgi wieczystej
 • usuwaniu drzew i krzewów