Na czym polega moja praca

W indywidualny sposób załatwiam każde zlecenie.
Biorę pod uwagę potrzeby oraz specyfikę prac, które muszę wykonać. Wyróżniam jednak kilka stałych etapów działań przedstawionych poniżej:

 

Kontakt, wycena zlecenia, podpisanie umowy

Kontakt możliwy jest telefonicznie, mailowo lub też osobiście w siedzibie mojej firmy geodezyjnej w Czeladzi. Klient określa wówczas swoje potrzeby i wymagania oraz zakres zlecenia.
Po uzgodnieniu wyceny podpisana zostaje umowa.

 

Kompletowanie dokumentów

Kompletuję potrzebną dokumentację geodezyjną w odpowiednich urzędach. Najpóźniej w następnym dniu po otrzymaniu zgłoszenia ode mnie urzędnicy muszą  potwierdzić przyjęcie zgłoszenia o pracach geodezyjnych. W przeciągu 10 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wydają dokumenty niezbędne do rozpoczęcia określonych prac geodezyjnych, np. mapę zasadniczą, mapę ewidencyjną, wypisy oraz materiały w formie numerycznej.

 

 Praca w terenie

W terminie uzgodnionym ze zleceniodawcą na miejsce przyjeżdżam i dokonuję odpowiednich pomiarów. Na miejscu pomiarów niekiedy konieczna jest obecność zleceniodawcy, czy sąsiadów.

 

 Praca w biurze 

Opracowuję tzw. operat, czyli komplet dokumentów: urzędowych oraz wykonanych przeze mnie map numerycznych czy szkiców polowych etc.

 

 Złożenie dokumentów do urzędu w celu ich weryfikacji

Pełną dokumentację składam w urzędzie, po czym następuje jej kontrola techniczna oraz wprowadzane są do systemu zmiany, które nastąpiły w terenie. Jeżeli dokumentacja jest zgodna z obowiązującym prawem, zostaje zatwierdzona.

 

 Przekazanie dokumentów zleceniodawcy

Odbieram komplet dokumentów z urzędu. Dokumentację mogę dostarczyć do domu zleceniodawcy.